Poznaliśmy laureatów Skier Ormuzdowych i Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej      

W dniu 21 marca br. Kolegium Redakcyjne wraz z redakcją „Pomeranii” wybrało laureatów Skier Ormuzdowych za 2023 rok oraz przyznało Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej na 2024 rok.      


Oto laureaci w kolejności alfabetycznej:

Małgorzata Bądkowska – urodzona w Gdańsku, gdynianka z wyboru. Etnodesignerka kaszubsko-pomorska – twórczyni setek projektów pielęgnujących wzornictwo kaszubskie, kociewskie i borowiackie od blisko półtorej dekady. Artysta-plastyk specjalizująca się w rzeźbie i grafice komputerowej. Swe zdolności plastyczne rozwijała w Klubie Plama na gdańskiej Zaspie, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie ukończyła studia licencjackie i magisterskie. Przedsiębiorca i pedagog. Właścicielka Księgarni Kaszubsko-Pomorskiej CZËC. Od lat jest to największa platforma intenetowa wspierająca sprzedaż i promocję książek małych wydawców kaszubsko-pomorskich. Prowadzi także pracownię artystyczną Art-Baranek, czerpiąc z bogactwa kulturowego Kaszub i Pomorza. W swej działalności łączy tradycyjne metody rękodzieła Kaszub, Kociewia i szerzej Pomorza z nowoczesnymi technikami plastycznymi z różnych stron świata. Członkini gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego od 2013 roku. Wykorzystując swe zdolności plastyczne działa społecznie w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni oraz tamtejszym oddziale ZKP.

Marzena Borzyszkowska – nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Swornegaciach i jednocześnie propagatorka kultury kaszubskiej w lokalnym środowisku. Jest corocznym organizatorem eliminacji konkursu czytelniczego literatury kaszubskiej w powiecie chojnickim, inicjatorką wielu przedsięwzięć kulturowych szerzących kaszubszczyznę w Swornegaciach. Od 2018 roku współprowadzi Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej ,,Kaszuby".  Działa bez wielkiego rozgłosu i go nie oczekuje. Uczniowie przygotowywani przez nią do wszelakich konkursów w języku kaszubskim często odnoszą wielkie sukcesy.  

Katarzyna Butowska – od ponad 20 lat uczy języka kaszubskiego w Kamienicy Szlacheckiej, w pierwszej placówce szkolnej w gminie Stężyca, która rozpoczęła naukę tego języka. Jak podkreśla laureatka, jej zawód jest jej życiową pasją, a zostając nauczycielką spełnia jedno ze swoich największych marzeń. Swoim obecnym i byłym uczniom pomaga w przygotowaniu do konkursów recytatorskich „Rodnô Mòwa”, „Méster Bëlnégò czëtaniô” i innych.  
Od 2 lat jest prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”, wcześniej była jego wiceprezesem i członkiem. W ramach działalności Stowarzyszenia organizuje lub współorganizuje uroczyste wręczanie Ryngrafów Witosława, Marsz z Flagą, Kaszëbsczé Diktando, kaszubski konkurs literacki i plastyczny. Jako prezes Stowarzyszenia „Remùsowi Drëszë” organizuje spotkania nauczycieli, dzieląc się swoimi pomysłami i pomocami.

Michał Kargul – jest absolwentem historii specjalizującym się w dziejach i kulturze Pomorza. Już podczas studiów był aktywnym członkiem Klubu Studenckiego „Pomorania”, propagując kulturę regionalną w Tczewie. Jako współzałożyciel Oddziału Kociewskiego ZKP w Tczewie organizował konferencje popularnonaukowe, zwłaszcza „Nadwiślańskie Spotkania Regionalne”, stanowiące zalążek rocznika „Teki Kociewskie”, którego jest redaktorem naczelnym. Od 2010 roku aktywnie uczestniczy w organizacji Kongresu Kociewskiego, a od 2015 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Z jego inicjatywy do Spisu Powszechnego 2011 wprowadzono tożsamość regionalną kociewską. Zaangażował się również propagowanie tożsamości kociewskiej w Spisie Powszechnym w roku 2021.

Piotr Kowalewski – jest członkiem oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Somoninie. W 2023 roku zdobył I miejsce w Dyktandzie Kaszubskim „Królewiónka w pałacu” w Chmielnie w kategorii dorośli. Od lat angażuje się w działania kaszubskie na terenie gminy Somonino i nie tylko. Jako przewodnik oprowadza turystów i promuje kulturę kaszubską. Prowadzi wanogi m.in. Jarem Raduni, opowiada o florze i faunie. Angażuje się w różne przedsięwzięcia mające na celu propagowanie języka kaszubskiego. Działa bez rozgłosu w swoim środowisku.  

Justyna Pomierska – adiunkt w Zakładzie Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, od 2015 członek Zarządu Instytutu Kaszubskiego (od 2021 roku pełni funkcję sekretarza) i Komisji Kaszubskiej przy Stacji Naukowej PAU w Gdańsku. Należy do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jest członkiem redakcji czasopism naukowych „Acta Cassubiana” i „Język – szkoła – religia”.  Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Nauczanie języka kaszubskiego”, współtwórczynią kierunku etnofilologia kaszubska (studia I st. na Wydziale Filologicznym UG), obecnie przewodnicząca Rady programowej tego kierunku. Od dekady przygotowuje teksty na Dyktando Kaszubskie, od 2015 roku jest współorganizatorem konferencji naukowo-dydaktycznych dla nauczycieli języka kaszubskiego na UG, od 2016 roku koordynuje interdyscyplinarny wykład kaszubologiczny na Wydziale Filologicznym UG, współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zespole mniejszości językowych.

Maria Ritz – pracuje jako bibliotekarka w Szkole Podstawowej im. Władysława Konefki w Starzynie. Od wielu lat przygotowuje kolejne roczniki uczniów do kaszubskich konkursów recytatorskich: „Rodnô Mòwa” i „Bë nie zabëc mòwë starków”. Jej podopieczni bardzo często zdobywają laury na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Ich recytacje są wysoko cenione za interpretację, rozumienie przedstawianych tekstów i przede wszystkim za znajomość autentycznego języka wyniesionego z domu w bylackiej formie. Dla wielu osób, którymi zajmowała się pani Maria, rodnô mòwa jest bliska nadal, w ich dorosłym życiu. Można tutaj wspomnieć np. Szymona Helanda – prowadzącego kabaret Pùrtce i nauczyciela języka kaszubskiego w Jastrzębiej Górze, czy Wojciecha Zielke, który również był członkiem kabaretu, aktualnie jest księdzem i zawsze chętnie posługuje się językiem kaszubskim, także w trakcie posługi.

Karolina Serkowska-Sieciechowska – nauczycielka na wszystkich etapach nauczania języka kaszubskiego, poetka, pisarka. Zajmuje się również sztuką ludową i fotografiką – jej dzieła były prezentowane na wystawach w Gdyni i Krokowej. Jest członkiem Rady Języka Kaszubskiego, Rady Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, „Zymkù”, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz. Współprowadzi dziecięco-młodzieżowy zespół Czinda dô. Jest również instruktorką koła dziennikarskiego w Kartuskim Centrum Kultury. Jej artykuły i utwory literackie ukazywały się w „Pomeranii”, „Stegnie”, „Gazecie Kartuskiej”, „Òdrodze”, „Zymku” i „Reflektorze”. W 2023 roku ukazała się jej debiutancka książka Scygnąc miesądz.

 

Laureatem stypendium im. I. Trojanowskiej za rok 2024 została Ewa Nowicka

Tegoroczna stypendystka urodziła się w 1996 roku w Chojnicach. Szkołę podstawową ukończyła w Zalesiu, zaś gimnazjum, w najbliższym mieście – Brusach. Tam też kontynuowała naukę w I Liceum Ogólnokształcącym. W tymże okresie Ewa Nowicka poznała zasłużoną dla Kaszubów nauczycielkę – Felicję Baska-Borzyszkowską, która wywarła duży wpływ na pobudzenie w niej ducha kaszubskiego patriotyzmu.
Bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego otworzyły furtkę do dalszej edukacji w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, gdzie Ewa odbyła w latach 2015-2018 studia na Wydziale Finansów i Zarządzania. Pracę licencjacką pt. „Rola mediów lokalnych w budowaniu poczucia wspólnoty regionalnej” obroniła z wyróżnieniem. Studia kontynuowała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a pracę magisterską obroniła w 2020 roku.
Na rzecz kaszubskiej społeczności zaczęła działać aktywnie w klubie studenckim Pomorania, do którego należała w latach 2015-2020. W tym okresie pracowała też w sekretariacie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz okazyjnie publikowała swoje artykuły na łamach miesięcznika „Pomerania”. W 2019 roku rozpoczęła współpracę z TVP Gdańsk, gdzie przygotowywała materiały do Panoramy, a także współredagowała magazyn kaszubski „Farwë Kaszëb” (do 2022 roku). Ponadto w roku 2020 odbyła staż w Radiu Kaszëbë. Od 2023 roku redaguje kaszubskojęzyczny program „Najô Tatczëzna”, który publikowany jest obecnie w serwisie YouTube.