Nr 7-8/2023

Od Redaktora

Wyniki badań Biblioteki Narodowej określającej stan czytelnictwa książek w Polsce w 2022 roku nie napawają optymizmem. Jeśli wierzyć wynikom, to jesienią 2022 roku lekturę co najmniej jednej książki (papierowej lub cyfrowej) zadeklarowało zaledwie 34 procent badanych w wieku co najmniej 15 lat. Wynik na tym samym poziomie zarejestrowany został przed rokiem. Nie zmienił się również odsetek osób czytających rocznie siedem i więcej książek (7 procent ankietowanych). Warto jednak nadmienić, że (pominąwszy rok 2020, który z powodu pandemii COVID-19 był pewną anomalią) odsetek czytelników książek nie zmienia się w sposób istotny od 2015 roku. Co nie zmienia faktu, że czytelnictwo w Polsce, przynajmniej w statystykach, prezentuje się marnie. Powód? Żyjemy w czasach zdominowanych przez wieczny pośpiech, większość z nas woli sięgnąć po smartfon i przeczytać krótką, zazwyczaj spersonalizowaną informację w serwisie newsowym, która niewiele wnosi do naszego życia, a w dodatku często jest kalką informacji zapożyczoną z innego serwisu internetowego. Niestety, internetowe treści często napisane są zdawkowo, chaotycznie, a zdarza się, że informacje w nich zawarte są po prostu nieprawdziwe.
Książka, w przeciwieństwie do większości informacji wylewających się z Internetu, jest prawdziwa, choć historia w niej zawarta prawdziwa już być nie musi… Od, taki paradoks. 

Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina (relacja i fotorelacja na stronach „Pomeranii”), które odbyły się 1 lipca w Kościerzynie, były sposobnością do zapoznania się z książkowymi nowościami, do spotkania się z autorami i okazją do zapytania o prawdziwość historii spisanych ma papierowych kartkach. 

Warto czytać książki!