Nr 6/2023

Od Redaktora

Medal Stolema to nagroda przyznawana przez Klub Studencki „Pomorania” osobom lub organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do pomnożenia dorobku oraz osiągnięć kultury Kaszub i Pomorza lub  do jej spopularyzowania. W maju „Kaszubskiego Nobla” z rąk członków kapituły odebrała Maria Krośnicka – animatorka kultury i wieloletnia dyrektorka Biblioteki Publicznej w Luzinie. 
Ryngrafy Witosława natomiast to nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë” osobom, które mają szczególny wkład w rozwój, ochronę i promocję języka kaszubskiego. Wyróżnienie nawiązuje do średniowiecznego rycerza Witosława, przedstawionego w powieści „Życie i przy-gody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. W tym roku nagrodę przyznano Jerzemu Stachurskiemu i pośmiertnie Januszowi Mamelskiemu. 
O obu wydarzeniach piszemy na łamach czerwcowego wydania naszego miesięcznika.

Redakcja „Pomeranii” w osobach piszącego te słowa Sławomira Lewandowskiego i Dariusza Majkowskiego 12 maja uczestniczyła w spotkaniu Remusowego Kręgu, które tradycyjnie odbyło się w szkole w Borzestowie. Na wieńczącym sezon spotkaniu przybliżyliśmy licznie zgromadzonym m.in. codzienną pracę zespołu redakcyjnego i proces powstawania naszego miesięcznika. Relację z Borzestowa prezentujemy w czerwcowej „Klëce”. Dziękujemy za zaproszenie i gościnność organizatorom, w szczególności Panu Brunonowi Cirockiemu.