Nr 2/2023

Od Redaktora

Miesięcznik „Pomerania” skończył w styczniu 60 lat! 

Likwidacja z końcem 1961 roku dwutygodnika „Kaszëbë”, pierwszego pisma wydawanego wówczas jeszcze przez Zrzeszenie Kaszubskie, zaowocowała powstaniem „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubskiego”. Pierwszy numer nowego pisma, w nakładzie 300 egzemplarzy, datowany był na styczeń–luty 1963 roku. W 1965 roku (po połączeniu Zrzeszenia Kaszubskiego ze Zrzeszeniem Kociewskim) zmieniono tytuł periodyku na „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, cztery lata później zaś przylgnęła do niego na stałe nazwa „Pomerania”, która najlepiej podkreśla regionalny charakter pisma. 

Choć przez dekady zmieniały się szata graficzna, format, rodzaj druku, a artykuły wychodziły spod ręki wielu autorów, to zawartość periodyku zawsze oscylowała (i jest tak nadal) wokół najważniejszych dla regionalnej społeczności Pomorza spraw. 
Zdmuchując świeczki na urodzinowym torcie, chcielibyśmy życzyć sobie jako redakcji kolejnych dekad w zadowalającej wszystkich, merytorycznej formie, a Wam, Drodzy Czytelnicy, aby „Pomerania” wciąż była najważniejszym pismem w Waszych domach oraz źródłem wiedzy i inspiracji w codziennym życiu. 

Jubileuszowy dla „Pomeranii” rok 2023 jest jednocześnie Rokiem Antoniego Abrahama. To doskonała okazja do podejmowania inicjatyw mających na celu przybliżenie sylwetki Króla Kaszubów. Jedną z nich jest książka autorstwa Teresy Hoppe przybliżająca biografię tej znaczącej dla Pomorza postaci. Na łamach lutowej „Pomeranii” publikujemy rozmowę z Teresą Hoppe o książce, Antonim Abrahamie oraz jego działalności na rzecz odrodzenia Rzeczypospolitej na Pomorzu.