Nr 10/2022

Od Redaktora

Bëlny Szkólny to nagroda przyznawana przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wybitnym pedagogom i nauczycielom, którzy poprzez swoją pracę w sposób szczególny dbają o rozwój języka i kultury kaszubskiej.

Nagroda wręczana jest w rocznicę uchwalenia Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z artykułem 13. tejże ustawy szkoła i placówka publiczna mają obowiązek umożliwić uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności – naukę języka oraz własnej historii i kultury. Wspomniany akt prawny był jednym z kamieni milowych w budowaniu kaszubskiej  edukacji, o czym mówiła Danuta Pioch podczas swojego wystąpienia w dawnym Polskim Gimnazjum w Gdańsku, gdzie 9 września br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kaszubskiej Edukacji połączona z galą nagrody Bëlny Szkólny.

Treść wystąpienia oraz relację z uroczystości wręczania nagród publikujemy na łamach „Pomeranii”. Laureatom, dwojgu wybitnym pedagogom Wandzie Lew-Kiedrowskiej oraz Witoldowi Bobrowskiemu, w imieniu redakcji „Pomeranii” serdecznie gratuluję wyróżnienia.