10/2023

Od Redaktora

„Pomerania” skończyła 60 lat! To piękny wiek, szczególnie jak na periodyk o charakterze regionalnym, choć w przypadku naszego pisma słowo „regionalny” tylko częściowo opisuje to, czym dla wielu czytelników jest „Pomerania”. A jest przede wszystkim pismem poświęconym sprawom Pomorza, funkcjonującym na rynku wydawniczym nieprzerwanie od sześciu dekad. Duża w tym zasługa ludzi, którzy trwali i trwają za jej sterami, obierając zawsze właściwy kurs. 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i stawili się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, aby wspólnie celebrować jubileusz 60-lecia. Szczególnie miło było powitać byłych redaktorów i dziennikarzy „Pomeranii”: Edmunda Szczesiaka, Stanisława Jankego oraz Kazimierza Ostrowskiego, a także byłych i obecnych współpracowników.  

Częścią jubileuszu 60-lecia „Pomeranii” była uroczystość wręczenia Skier Ormuzdowych. W tym roku kolejnych siedem Skier trafiło w ręce osób, które aktywnie działają na rzecz swoich małych ojczyzn. Wszystkim laureatom raz jeszcze w imieniu redakcji „Pomeranii” składam szczere gratulacje.