• Drukuj
Rozmiar czcionki:
Skry Ormuzdowe za 2019 rok i stypendium im. Izabelli Trojanowskiej na 2020 rok przyznane
 
Od 1985 roku Skrami Ormuzdowymi za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury uhonorowano ponad 170 osób.

16 stycznia br. kolegium redakcyjne i redakcja miesięcznika „Pomerania” przyznały Skry Ormuzdowe za 2019 r. To prestiżowe wyróżnienie postanowiono wręczyć:
 
- Sławomirowi Bronkowi za pracę na polu muzycznym na Kaszubach, głównie z chórem Discantus z Gowidlina,
- Krzysztofowi Kopiszce za umiłowanie dawnego wiejskiego życia na Pomorzu i dzielenie się tym z innymi w swoim skansenie,
- Krzysztofowi Gradowskiemu za umiejętne rozpowszechnianie wiedzy o Kaszubach, przede wszystkim o ziemi zaborskiej,
- Mirosławie Möller za pracę na rzecz kultury kociewskiej – gwary kociewskiej, edukacji dzieci i młodzieży, zespołów folklorystycznych,
- zespołowi Nadolanie za 15 lat promowania śpiewu i kultury kaszubskiej na Kaszubach i za ich granicami,
- Ewelinie Karczewskiej i Piotrowi Zatoniowi za przybliżanie kultury Kaszub poprzez sztukę filmową,
- Wojciechowi Megierowi za wszechstronne zaangażowanie, nie tylko na polu kultury, na rzecz lokalnej społeczności, głównie Gochów.

Podczas tego samego posiedzenia, kolegium redakcyjne i redakcja miesięcznika „Pomerania” zdecydowały również o przyznaniu stypendium im. Izabelli Trojanowskiej na rok 2020 Gracjanowi Fopke, dziennikarzowi Radia Kaszëbë.
 
Fundusz Stypendialny im. Izabelli Trojanowskiej został powołany jej testamentem oraz na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Stypendium – zgodnie z wolą fundatorki, zapisaną w testamencie – przeznaczone jest dla młodych osób, podejmujących pracę w zawodzie dziennikarskim, w szczególności w dziennikarstwie telewizyjnym, pochodzących z Kaszub i szczerze zaangażowanych w specyfikę swojej małej kaszubskiej ojczyzny. O stypendium mogą się ubiegać osoby, zajmujące się tematyką regionalną i posiadające pewien dorobek dziennikarski.

Wszystkim laureatom gratulujemy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w lutym.
Szczegółowy termin podamy wkrótce.