• Drukuj
Rozmiar czcionki:

Laureaci Skier Ormuzdowych 2018 i stypendium im. Izabeli Trojanowskiej przyznane!

Kolegium Redakcyjne i zespół miesięcznika „Pomerania” na spotkaniu w dniu 10 stycznia 2019 roku przyznały swoje doroczne wyróżnienia – „Skrę Ormuzdową”. Laureatami wyróżnienia za rok 2018 zostali:

- Kazimierz Jaruszewski z Chojnic – za popularyzowanie wiedzy o historii i kulturze Kaszub (szczególnie Zaborów), Kociewia, Borów i Krajny na łamach pomorskich periodyków, w publikacjach książkowych i podczas spotkań z czytelnikami

- Daniel Kalinowski ze Słupska – za nieustanne spoglądanie krytycznym okiem na współczesną literaturę kaszubską oraz za propagowanie wiedzy o Kaszubach w Polsce i na świecie poprzez naukowe i popularnonaukowe teksty, a także przez organizowanie sympozjów oraz konferencji dotyczących literatury kaszubskiej

- Damroka Kwidzińska z Kartuz – za wprowadzanie języka kaszubskiego do współczesnej muzyki rozrywkowej poprzez komponowanie i wykonywanie własnych utworów na koncertach tak w regionie, jak i poza nim oraz za inspirowanie w ten sposób młodych ludzi do podejmowania własnych twórczych prób

- Iwona Kwidzińska z Wielkiego Podlesia – za promieniowanie pasją na rzecz kaszubszczyzny i wciąż nowe pomysły na to, jak tą pasją zarażać młodzież, innych nauczycieli z gminy Kościerzyna i społeczność swojej wsi

- Eleonora Lewandowska z Tczewa – za niestrudzone działanie na rzecz promocji kultury Kociewia i mobilizowanie innych do wspólnego działania, w tym za zainicjowanie i koordynowanie organizacji Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

- Janusz Mamelski – za wzbogacanie literatury kaszubskiej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, poprzez opracowanie legend, tworzenie liryków, bajek i opowiadań (ich zbiór pt. Mack wprowadzono do kanonu lektur szkolnych) oraz przekład na kaszubski Trenów Jana Kochanowskiego – wszystko to przy użyciu bardzo bogatego i barwnego języka oraz doskonałej techniki przekazu treści.

- Dušan Paždjersky z Wejherowa – za stworzenie Kaszubskiej Biblioteki w Serbii (zwłaszcza za pomysł i współautorstwo słownika kaszubsko-serbskiego) i niestrudzone przekonywanie Kaszubów, że ich język jest równie wartościowy jak wszystkie języki słowiańskie.
 

Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej otrzyma Aleksandra Dzięcielska-Jasnoch, redaktorka naczelna Najô Ůczba, od kilku lat współpracująca z miesięcznikiem Pomerania.