Skry Ormuzdowe za 2019 rok i stypendium im. Izabelli Trojanowskiej na 2020 rok przyznane
 
Od 1985 roku Skrami Ormuzdowymi za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury uhonorowano ponad 170 osób.

16 stycznia br. kolegium redakcyjne i redakcja miesięcznika „Pomerania” przyznały Skry Ormuzdowe za 2019 r. To prestiżowe wyróżnienie postanowiono wręczyć:
 
- Sławomirowi Bronkowi za pracę na polu muzycznym na Kaszubach, głównie z chórem Discantus z Gowidlina,
- Krzysztofowi Kopiszce za umiłowanie dawnego wiejskiego życia na Pomorzu i dzielenie się tym z innymi w swoim skansenie,
- Krzysztofowi Gradowskiemu za umiejętne rozpowszechnianie wiedzy o Kaszubach, przede wszystkim o ziemi zaborskiej,
- Mirosławie Möller za pracę na rzecz kultury kociewskiej – gwary kociewskiej, edukacji dzieci i młodzieży, zespołów folklorystycznych,
- zespołowi Nadolanie za 15 lat promowania śpiewu i kultury kaszubskiej na Kaszubach i za ich granicami,
- Ewelinie Karczewskiej i Piotrowi Zatoniowi za przybliżanie kultury Kaszub poprzez sztukę filmową,
- Wojciechowi Megierowi za wszechstronne zaangażowanie, nie tylko na polu kultury, na rzecz lokalnej społeczności, głównie Gochów.

Podczas tego samego posiedzenia, kolegium redakcyjne i redakcja miesięcznika „Pomerania” zdecydowały również o przyznaniu stypendium im. Izabelli Trojanowskiej na rok 2020 Gracjanowi Fopke, dziennikarzowi Radia Kaszëbë.
 
Fundusz Stypendialny im. Izabelli Trojanowskiej został powołany jej testamentem oraz na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Stypendium – zgodnie z wolą fundatorki, zapisaną w testamencie – przeznaczone jest dla młodych osób, podejmujących pracę w zawodzie dziennikarskim, w szczególności w dziennikarstwie telewizyjnym, pochodzących z Kaszub i szczerze zaangażowanych w specyfikę swojej małej kaszubskiej ojczyzny. O stypendium mogą się ubiegać osoby, zajmujące się tematyką regionalną i posiadające pewien dorobek dziennikarski.

Wszystkim laureatom gratulujemy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w lutym.
Szczegółowy termin podamy wkrótce.
 
 

Laureaci Skier Ormuzdowych 2018 i stypendium im. Izabeli Trojanowskiej przyznane!

Kolegium Redakcyjne i zespół miesięcznika „Pomerania” na spotkaniu w dniu 10 stycznia 2019 roku przyznały swoje doroczne wyróżnienia – „Skrę Ormuzdową”. Laureatami wyróżnienia za rok 2018 zostali:

- Kazimierz Jaruszewski z Chojnic – za popularyzowanie wiedzy o historii i kulturze Kaszub (szczególnie Zaborów), Kociewia, Borów i Krajny na łamach pomorskich periodyków, w publikacjach książkowych i podczas spotkań z czytelnikami

- Daniel Kalinowski ze Słupska – za nieustanne spoglądanie krytycznym okiem na współczesną literaturę kaszubską oraz za propagowanie wiedzy o Kaszubach w Polsce i na świecie poprzez naukowe i popularnonaukowe teksty, a także przez organizowanie sympozjów oraz konferencji dotyczących literatury kaszubskiej

- Damroka Kwidzińska z Kartuz – za wprowadzanie języka kaszubskiego do współczesnej muzyki rozrywkowej poprzez komponowanie i wykonywanie własnych utworów na koncertach tak w regionie, jak i poza nim oraz za inspirowanie w ten sposób młodych ludzi do podejmowania własnych twórczych prób

- Iwona Kwidzińska z Wielkiego Podlesia – za promieniowanie pasją na rzecz kaszubszczyzny i wciąż nowe pomysły na to, jak tą pasją zarażać młodzież, innych nauczycieli z gminy Kościerzyna i społeczność swojej wsi

- Eleonora Lewandowska z Tczewa – za niestrudzone działanie na rzecz promocji kultury Kociewia i mobilizowanie innych do wspólnego działania, w tym za zainicjowanie i koordynowanie organizacji Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

- Janusz Mamelski – za wzbogacanie literatury kaszubskiej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, poprzez opracowanie legend, tworzenie liryków, bajek i opowiadań (ich zbiór pt. Mack wprowadzono do kanonu lektur szkolnych) oraz przekład na kaszubski Trenów Jana Kochanowskiego – wszystko to przy użyciu bardzo bogatego i barwnego języka oraz doskonałej techniki przekazu treści.

- Dušan Paždjersky z Wejherowa – za stworzenie Kaszubskiej Biblioteki w Serbii (zwłaszcza za pomysł i współautorstwo słownika kaszubsko-serbskiego) i niestrudzone przekonywanie Kaszubów, że ich język jest równie wartościowy jak wszystkie języki słowiańskie.
 

Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej otrzyma Aleksandra Dzięcielska-Jasnoch, redaktorka naczelna Najô Ůczba, od kilku lat współpracująca z miesięcznikiem Pomerania. 

 

 

 

Wręczenie Skier Ormuzdowych 23 lutego!

Uroczyste wręczenie nagród "Skry Ormuzdowe 2017" odbędzie się 23 lutego w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35.
Początek uroczystości, na której wręczone zostanie również stypendium im. Izabelli Trojanowskiej o godz. 18.00. Zapraszamy! 


Laureaci nagrody "Skry Ormuzdowe 2017":

 • Joanna Biniecka za pasję w pracy na rzecz Kociewia;
 • Maria Rogenbuk za pracę na rzecz lokalnej wspólnoty na południowo-zachodnim krańcu Kaszub;
 • Jerzy Miotke za szerokie wspieranie kaszubskich działań w kaszubskiej Gdyni;
 • Zbigniew Talewski za utrwalanie pamięci o przeszłości Kaszub;
 • Kapela Rodzinna Bas za rodzinne przekazywanie muzycznych tradycji i dzielenie się muzyką z innymi.

Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej otrzyma Robert Groth, dziennikarz Radia Gdańsk i twórca kanału telewizyjnego na YouTube Kaszubska Gospodarka.

 

 

Skry Ormuzdowe 2018!

Do 24 grudnia 2018 r. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej Skry Ormuzdowej. Nagroda ta jest przyznawana od 1985 r. przez Kolegium Redakcyjne i zespół redakcyjny „Pomeranii” – za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury.

Kandydatów do Skry Ormuzdowej 2018 (z krótkim uzasadnieniem dokonanego wyboru) można zgłaszać osobiście w redakcji „Pomeranii” znajdującej się w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przy ul. Straganiarskiej 20–23 w Gdańsku, oraz mailowo – nasz adres to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Fundusz Stypendialny im. Izabelli Trojanowskiej

Do 24 grudnia 2018 r. będą przyjmowane również wnioski o przyznanie Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej na rok 2019 dla młodych osób podejmujących pracę w zawodzie dziennikarskim, pochodzących z Kaszub i szczerze zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny.

Wnioski można składać osobiście w redakcji miesięcznika „Pomerania” lub w biurze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20–23, przysyłać pocztą (na adres: Redakcja „Pomeranii”, ul. Straganiarska 20–23, 80-837 Gdańsk) lub e-mailem (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Prosimy o dołączenie do wniosku materiałów dokumentujących dotychczasową pracę dziennikarską.

O stypendium mogą się ubiegać osoby zajmujące się tematyką regionalną i mające pewien dorobek dziennikarski.

 

 

 

Laureaci Skier Ormuzdowych 2017.
Stypendium im. Izabeli Trojanowskiej przyznane!


Kolegium redakcyjne i zespół miesięcznika społeczno-kulturalnego "Pomerania" 11 stycznia wybrały laureatów Skier Ormuzdowych 2017 oraz zdecydowały o tym, komu zostanie przyznane stypendium im. Izabelli Trojanowskiej.
 

Laureaci nagrody "Skry Ormuzdowe 2017":

 • Joanna Biniecka za pasję w pracy na rzecz Kociewia;
 • Maria Rogenbuk za pracę na rzecz lokalnej wspólnoty na południowo-zachodnim krańcu Kaszub;
 • Jerzy Miotke za szerokie wspieranie kaszubskich działań w kaszubskiej Gdyni;
 • Zbigniew Talewski za utrwalanie pamięci o przeszłości Kaszub;
 • Kapela Rodzinna Bas za rodzinne przekazywanie muzycznych tradycji i dzielenie się muzyką z innymi.
   

Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej otrzyma Robert Groth, dziennikarz Radia Gdańsk i twórca kanału telewizyjnego na YouTube Kaszubska Gospodarka.


Od 1985 roku Skrami Ormuzdowymi za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury uhonorowano ponad 160 osób. Listę wyróżnionych do roku 2016 można znaleźć tu: http://www.miesiecznikpomerania.pl/…/260-skra-ormuzdowa-his…
 

Fundusz Stypendialny im. Izabelli Trojanowskiej został powołany jej testamentem oraz na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Stypendium – zgodnie z wolą fundatorki, zapisaną w testamencie – przeznaczone jest dla młodych osób, podejmujących pracę w zawodzie dziennikarskim, w szczególności w dziennikarstwie telewizyjnym, pochodzących z Kaszub i szczerze zaangażowanych w specyfikę swojej małej kaszubskiej ojczyzny. O stypendium mogą się ubiegać osoby, zajmujące się tematyką regionalną i posiadające pewien dorobek dziennikarski.
 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w lutym. Szczegółowy termin podamy wkrótce.

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com