Grudniowy numer "Pomeranii" z dodatkiem "Stegna"

 

II Życzenia świąteczne

III Gòdowi darënk

IV Energa - reklama

 

2. Od redaktora

Koniec roku sprzyja różnego rodzaju podsu­mowaniom i ocenom. W naszym redakcyjnym gronie analizujemy czas obchodów 50-lecia „Po­meranii” (swoisty rachunek sumienia z tego, jak uczciliśmy ten jubileusz, prezentujemy na s. 9).

Monika Białecka, organizatorka międzynaro­dowych i krajowych targów książki w Warszawie, próbuje podsumować Salon Małe Ojczyzny, któ­ry promował nasz region w Krakowie.

Wreszcie prof. Daniel Kalinowski ocenia chojnicki Przegląd Te­atrów Kaszubskich „Zdrzadniô Tespisa”. Do lektury jego artykułu za­chęcamy nie tylko aktorów i reżyserów, którzy brali udział w tym ciekawym wydarzeniu artystycznym. Warto zapoznać się z jego uwagami, czasem krytycznymi, żeby w przyszłości unikać błędów. Zresztą jednym z głównych celów organizowania Przeglądu było podnoszenie poziomu naszych teatrów, a nie da się tego osiągnąć bez wsłuchiwania się w głos profesjonalistów. Większość reżyserów i aktorów doskonale to rozumie, sami prosili o ocenę efektów swo­jej pracy, a najczęściej powtarzanym w kuluarach postulatem była prośba o zorganizowanie warsztatów teatralnych. Jeśli do tego doj­dzie, to będzie można powiedzieć, że „Zdrzadniô Tespisa” spełniła swoją funkcję.

Dariusz Majkowski

 

Czytaj więcej: Grudniowy numer "Pomeranii" z dodatkiem "Stegna"

Ukazał się listopadowy numer "Pomeranii"

II Reklama – Radio Gdańsk, prenumerata Pomeranii, Telewizja TTM

III Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku - reklama

IV Energa - reklama

 

2. Od redaktora

Po kilku latach przerwy wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wznowiliśmy konkurs prozatorski im. Jana Drzeżdżona. To wydarzenie wpisuje się w tegoroczne obchody 50-lecia „Pomeranii”, tym bardziej więc cieszymy się zarówno ze sporej liczby przysłanych tekstów, jak i z ich poziomu. Dziękujemy autorom 12 prac, które otrzymaliśmy. Jurorzy – prof. Jerzy Samp, prof. Tadeusz Linkner oraz Bogumiła Cirocka – większość tych utworów oceniają pozytywnie. Nasi Czytelnicy będą mieli możliwość wyrobienia sobie własnej opinii na ten temat, gdyż część nagrodzonych tekstów zamieścimy w naszym miesięczniku oraz w literackim dodatku „Stegna”. Wiele z nich – w tym publikowany w tym numerze Òficér Jerzego Hoppe – może być dobrą lekcją pisania po kaszubsku dla młodych literatów.

Ciesząc się z plonu tegorocznego konkursu, mamy nadzieję, że na kolejny nie będziemy czekać do następnej okrągłej rocznicy „Pomeranii”, bo każdy rok przerwy to spora strata dla kaszubskiej literatury. A na właśnie zakończonych (28.10.2013 r.) Targach Książki w Krakowie mogliśmy się naocznie przekonać, że pilnie potrzebujemy dzieł, które zdołają zawojować rynek pomorski, polski, a potem europejski. Bez konkursów, warsztatów dla piszących i innych okazji do rozwijania pisarskich umiejętności nie będzie łatwo wykształcić następców Jana Drzeżdżona.

Dariusz Majkowski

Czytaj więcej: Ukazał się listopadowy numer "Pomeranii"

Ukazał się październikowy numer "Pomeranii"

II Reklama – Radio Gdańsk, prenumerata Pomeranii, Telewizja TTM

III Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku - reklama

IV Nadbałtyckie Centrum Kultury (8 Festiwal Kultur Świata) - reklama

 

2. Od redaktora

Za sprawą kaszubsko-gdańskiego Salonu Małe Ojczyzny podczas tegorocznych, XVII Targów Książki w Krakowie literatura pomorska zyska okazję do szczególnej promocji. Podczas największej w Polsce imprezy związanej z czytelnictwem wielu ludzi być może po raz pierwszy przekona się naocznie, że istnieją książki napisane po kaszubsku. Podczas licznych debat i dyskusji krakowianie i goście z całego kraju dowiedzą się, że Gdańsk jest kaszubskim miastem, że Kaszubą jest prymas Henryk Muszyński, zapoznają się z historią naszego piśmiennictwa od Floriana Ceynowy do czasów najnowszych, wezmą do ręki komiksy w naszej rodny mòwie, tłumaczenia z greckiego, japońskiego, polskiego na język kaszubski… Do Krakowa pojadą też pomorscy naukowcy ze swoimi pracami oraz artyści, a wśród nich Olo Walicki, który wystąpi w trakcie gali wręczenia prestiżowej nagrody im. Jana Długosza.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie zainteresuje naszą literaturą polskich – w tym pomorskich – czytelników. Na zachętę publikujemy w październikowej „Pomeranii” recenzje kilku ciekawych książek, m.in. wracamy do Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski Andrzeja Gąsiorowskiego i Krzysztofa Steyera, która stała się w skali Pomorza prawdziwym bestsellerem. Miłośnikom kaszubskiej poezji przypominamy utwory Idy Czaji i proponujemy przygotowany przez Tomasza Fopke przegląd tekstów piosenek poświęconych wędrowaniu, a do wszystkich Czytelników „Pomeranii” apelujemy: czytajmy pomorską literaturę.

Dariusz Majkowski

Czytaj więcej: Ukazał się październikowy numer "Pomeranii"

Ukazał się wrześniowy numer "Pomeranii" z dodatkiem "Stegna"

 

II Reklama – Radio Gdańsk, prenumerata Pomeranii, Telewizja TTM

III Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku - reklama

IV Hotel „Sukiennice” w Chojnicach- reklama

 

2. Od redaktora

nie ma się gdzie schować

po otrzymaniu takiej wiadomości

w naszych mieszkaniach nie ma prywatnych kaplic

można tylko na chwilę zamknąć się w łazience

                                                           usiąść na brzegu wanny i powtarzać

                                                           Jezusie Nazareński Jezusie

                                                           to przecież nie może być prawda

Tak pisał ks. Janusz St. Pasierb w wierszu „prywatnie”. Przypomniałem sobie te sło­wa, gdy podczas Zjazdu Kaszubów we Władysławowie dowiedziałem się, że zmarł Józef Chełmowski. Jego śmierć to wielka strata dla tych, którzy go znali, kochali, spę­dzali na rozmowie z nim długie godziny. Ale zapewne jeszcze więcej stracili ci, którzy nigdy go nie poznali. Zostały, co prawda, dzieła śp. pana Józefa: piękne rzeźby, obra­zy, słynna 55-metrowa Apokalipsa, wymyślone przez niego instrumenty, ale żadna wizyta w muzeum nie zastąpi osobistego kontaktu z takim artystą. Niestety… Jego opowiadania, przemyślenia o życiu, o aniołach potrafiły zachwycić nie mniej niż dzieła. Brusy i całe południowe Kaszuby są od 6 lipca 2013 r. znacznie uboższe.

Kiedy w czerwcu organizowaliśmy w Chojnicach warsztaty dla piszących po kaszub­sku, zaplanowaliśmy odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w przyszłym roku. Już nie zdążymy. To oczywiste, że nie da się w dwa dni warsztatów zrobić wszystkiego, ale trudno nie czuć do siebie żalu, bo dla młodych miłośników języka kaszubskiego to niepowetowana strata.

Dariusz Majkowski

Czytaj więcej: Ukazał się wrześniowy numer "Pomeranii" z dodatkiem "Stegna"

Joomla Templates - by Joomlage.com