Ukazał się wrześniowy numer "Pomeranii" z dodatkiem "Stegna"

 

II Reklama – Radio Gdańsk, prenumerata Pomeranii, Telewizja TTM

III Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku - reklama

IV Hotel „Sukiennice” w Chojnicach- reklama

 

2. Od redaktora

nie ma się gdzie schować

po otrzymaniu takiej wiadomości

w naszych mieszkaniach nie ma prywatnych kaplic

można tylko na chwilę zamknąć się w łazience

                                                           usiąść na brzegu wanny i powtarzać

                                                           Jezusie Nazareński Jezusie

                                                           to przecież nie może być prawda

Tak pisał ks. Janusz St. Pasierb w wierszu „prywatnie”. Przypomniałem sobie te sło­wa, gdy podczas Zjazdu Kaszubów we Władysławowie dowiedziałem się, że zmarł Józef Chełmowski. Jego śmierć to wielka strata dla tych, którzy go znali, kochali, spę­dzali na rozmowie z nim długie godziny. Ale zapewne jeszcze więcej stracili ci, którzy nigdy go nie poznali. Zostały, co prawda, dzieła śp. pana Józefa: piękne rzeźby, obra­zy, słynna 55-metrowa Apokalipsa, wymyślone przez niego instrumenty, ale żadna wizyta w muzeum nie zastąpi osobistego kontaktu z takim artystą. Niestety… Jego opowiadania, przemyślenia o życiu, o aniołach potrafiły zachwycić nie mniej niż dzieła. Brusy i całe południowe Kaszuby są od 6 lipca 2013 r. znacznie uboższe.

Kiedy w czerwcu organizowaliśmy w Chojnicach warsztaty dla piszących po kaszub­sku, zaplanowaliśmy odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w przyszłym roku. Już nie zdążymy. To oczywiste, że nie da się w dwa dni warsztatów zrobić wszystkiego, ale trudno nie czuć do siebie żalu, bo dla młodych miłośników języka kaszubskiego to niepowetowana strata.

Dariusz Majkowski

Czytaj więcej: Ukazał się wrześniowy numer "Pomeranii" z dodatkiem "Stegna"

Ukazał się wakacyjny numer "Pomeranii"

II Reklama – Radio Gdańsk, prenumerata Pomeranii, Telewizja TTM

III Cos wiãcy jak bala

IV Reklama - Lotos

 

2. Od redaktora

W przedostatni weekend czerwca odbyły się kolejne warsztaty dla piszących po kaszubsku organizowane przez „Pomeranię” i Biuro Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 20 obecnych lub przyszłych dziennikarzy już po raz trzeci mogło wspólnie pracować, pozbierać ciekawe materiały i wysłuchać rad bardziej doświadczonych kolegów.

Tym razem spotkaliśmy się w Chojnicach. O szczegółach napiszemy szerzej w kolejnym numerze, ale już teraz warto zaznaczyć, że na wszystkich uczestnikach warsztatów wielkie wrażenie wywarł rozmach, z jakim działają ostatnio zrzeszeńcy i inni miłośnicy Pomorza na południu Kaszub, np. w pobliskiej Tucholi.

Zwłaszcza dziennikarze z północnych Kaszub podkreślali, że nie spodziewali się, iż idea kaszubsko-pomorska jest tu tak silna. Wydawałoby się, że u nas łatwiej się pracuje na rzecz kaszubszczyzny, bo dookoła jeszcze sporo ludzi mówi po kaszubsku, procent Kaszubów jest o wiele wyższy niż w Chojnicach, ale tutaj ludzie wydają się bardziej niż my zafascynowani pomorską kulturą – mówiła znana z anteny Radia Kaszëbë Agnieszka Łukasik.

Już teraz zapraszamy do lektury powarsztatowych tekstów, które będą się ukazywać w tegorocznych „Pomeraniach”. Może to być zarówno ciekawe, jak i pouczające zwłaszcza dla Kaszubów z północnej czy środkowej części naszego regionu. Warto poznać południowe Pomorze, zapaleńców, którzy bezinteresownie pracują na rzecz małej ojczyzny. Może także warto zrobić sobie rachunek sumienia i odpowiedzieć na pytanie, czy aby nie jesteśmy za bardzo rozpieszczeni, bo porównując się np. z oddziałem ZKP w Tucholi czy tamtejszym Bractwem Kurkowym, mamy cieplarniane warunki, a nie zawsze robimy więcej albo chociaż tyle samo...

A regionalistom z południa dziękujemy za ich ciężką społeczną pracę i za pomoc przy organizacji warsztatów.

Dariusz Majkowski

Czytaj więcej: Ukazał się wakacyjny numer "Pomeranii"

Ukazał się czerwcowy numer "Pomeranii" z dodatkiem "Stegna"

II Reklama – Radio Gdańsk, prenumerata Pomeranii, Telewizja TTM

III Reklama - Mùlk - Chëcz Kaszëbskô

IV XIV Prozatorsczi Kònkùrs m. Jana Drzéżdżona

 

2. Od redaktora

9 czerwca, tym razem w Gniewinie, po raz dru­gi odbędzie się Turniej Piłkarski o Puchar Zarządu Głównego ZKP. Przed rokiem na fali Euro 2012 pi­saliśmy, że to dobra okazja, aby poszczególne od­działy pozyskały kilku nowych, młodych członków. Niestety, ten apel podjęli tylko nieliczni.

Szkoda, że z kilkudziesięciu oddziałów Zrze­szenia zaledwie kilka jest w stanie wystawić swoje drużyny… Z pewnością ten turniej to nie najważ­niejsze tegoroczne wydarzenie na Pomorzu i nie przebije frekwencją choćby XV Zjazdu Kaszubów, na który Władysła­wowo zaprasza już 7 lipca. Oczywiście nie każdy też musi lubić piłkę nożną i nie to jest istotą działania Zrzeszenia. Można się jednak smucić, a nawet niepokoić, kiedy się słyszy tłumaczenia prezesów: „nie jeste­śmy w stanie znaleźć w naszym oddziale paru dziewczyn i kilku chłopa­ków, którzy będą w stanie wyjść na boisko”. Można to jeszcze zrozumieć w wypadku małych miejscowości, w których liczba członków nie prze­kracza 20. Kiedy jednak słyszymy takie słowa od przedstawicieli oddzia­łu liczącego sporo ponad sto osób, w dużym mieście, to ręce opadają. Tym bardziej, że właśnie takie okazje, jak turniej piłkarski dla oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego są po to, aby przyciągnąć mło­dzież do ich struktur. Są miejscowości, gdzie to się udało. Być może nie da to trwałego efektu i po zakończonych rozgrywkach z tych „piłkarzy” oddział nie będzie miał żadnego pożytku, ale jeśli nie spróbujemy, to się nie przekonamy.

I nie jest prawdą, że młodzi nie chcą działać dla kaszubszczyzny czy dla Pomorza. Kto spotkał się z nimi np. na Remusowej Karze lub pod­czas kaszubskiego tygodnia w Somoninie, może to z czystym sumie­niem potwierdzić. Trzeba tylko próbować do nich dotrzeć.

Dariusz Majkowski

Czytaj więcej: Ukazał się czerwcowy numer "Pomeranii"

Ukazał się majowy numer "Pomeranii"

II Reklama – Radio Gdańsk, prenumerata Pomeranii, Telewizja TTM

III Reklama - Mùlk - Chëcz Kaszëbskô

IV Reklama-Energa

 

2. Od redaktora

Królestwo za Dzieło! Takie przez wielkie „D”, którego domagał się podczas gdyńskiej debaty zorganizowa­nej z okazji 50-lecia „Pomeranii” prof. Daniel Kalinowski (referat wygłoszony przez niego podczas tego wydarzenia publikujemy w tym numerze). Kaszubska literatura rzeczywiście potrzebuje więcej „Remùsów”, „Twarzów Smãtka” czë „Chmùrników”. Niestety, rzadko takie dzieła rodzą się z niczego. Potrzeba wielu prób, często słab­szych tekstów, żeby dojrzeć i stworzyć swoje opus vitae.

Przez 13 lat okazją do takiego próbowania się z lite­racką prozą był dla piszących po kaszubsku wejherowski Konkurs im. Jana Drzeżdżona. Pięć ostatnich lat, podczas których był on zawieszony, z pewnoś­cią nie przysłużyło się zwłaszcza młodym autorom. Konkurs im. Drzeżdżona był bowiem okazją dla stawiających pierwsze kroki w pisaniu po kaszubsku, aby się sprawdzić i zmierzyć z mistrzami, którzy od lat publikują książki, re­portaże, artykuły… Profesjonalni jurorzy, podsumowując przysłane prace, zwracali uwagę na błędy, naprowadzali na nowe możliwości i pomagali się rozwijać. Bez takiej konstruktywnej krytyki trudno liczyć na Dzieło.

Dlatego w roku jubileuszu „Pomeranii” wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przywracamy do życia ka­szubskojęzyczną część tego konkursu. Liczymy, że dzięki temu zyska także nasz miesięcznik, który potrzebuje dobrych autorów tworzących w „rodny mòwie”. Do udziału zapraszamy nie tylko twórców początkujących, ale też bardziej doświadczonych. Pokażcie, jak piękne teksty można pisać po ka­szubsku! Wasz udział w tegorocznym XIV Konkursie Prozatorskim im. Drzeż­dżona będzie pięknym prezentem dla „Pomeranii” z okazji jej 50-lecia.

Oczywiście dla najlepszych przewidujemy atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziecie w naszym miesięczniku, a także na oficjalnych stronach Zrzesze­nia Kaszubsko-Pomorskiego i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Dariusz Majkowski

Czytaj więcej: Ukazał się majowy numer "Pomeranii"

Joomla Templates - by Joomlage.com