Nr 12/2019
pomerania_grudzien_2019


Od Redaktora

W tym roku do rąk czytelników trafiła wydana w języku kaszubskim „Księga Powtórzonego Prawa”, piąta i ostatnia księga, domykająca Pięcioksiąg (heb. Tora) Starego Testamentu, który zawiera zarys dziejów ludzkości od początków świata do śmierci Mojżesza, przepisy prawa religijnego i społecznego starożytnych Izraelitów oraz przepisy dotyczące kultu. 
Tym samym po raz pierwszy w historii wszystkie księgi Tory przetłumaczono z języka hebrajskiego na język kaszubski, co jest podniosłym wydarzeniem, gdyż nie wszystkie języki mogą poszczycić się tłumaczeniem Biblii z oryginału.
Tego niezwykle trudnego zadania podjął się urodzony w Wejherowie franciszkanin o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM, wybitny uczony Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę rozpoczął w 2014 roku, a jej efektem są: „Knéga Zôczątków”, „Knéga Wińdzeniô”, Knéga Kapłańskô”, „Knéga Lëczbów” i „Knéga Pòwtorzònego Prawa”. 
4 listopada br., w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie miała miejsce promocja Pięcioksięgu, poprzedzona konferencją naukową w Auli im. Jana Pawła II Gdańskiego Seminarium Duchownego, w trakcie której podsumowano pięcioletnią pracę nad przekładem dzieła. O tym wydarzeniu piszemy na stronach grudniowej „Pomeranii”.
 
 

Nr 11/2019
pomerania_litopad_2019


Od Redaktora

Okładkę listopadowego numeru zdobi zdjęcie rzeźby Chrystusa Frasobliwego stojącej przy drodze prowadzącej na groby w Lesie Piaśnickim. Rzeźba poświęcona jest Władysławowi Kiedrowskiemu, zastrzelonemu w Piaśnicy 11 listopada 1939 roku. W „Pomeranii”, na stronach 21–27, publikujemy rozmowę z jego synem Jerzym, który wraz z rodziną pielęgnuje pamięć o zamordowanym przez hitlerowców ojcu oraz o tysiącach innych ofiar zastrzelonych w Piaśnicy, określanej mianem pomorskiego Katynia.  
 
W październiku po raz drugi wręczono Kaszubską Nagrodę Literacką (piszemy o tym wydarzeniu na s. 3).
W ubiegłym roku laureatem tej nagrody został Stanisław Janke. W tym roku kapituła, pod przewodnictwem dra Artura Jabłońskiego, postanowiła nagrodzić Krystynę Lewną za jej opowiadania, które ukazywały się w „Stegnie”, literackim dodatku do naszego miesięcznika „Pomerania”. Jak uzasadniła kapituła: „W swoich utworach pisarka konsekwentnie kreśli portrety psychologiczne kobiet i ujawnia sytuacje związane z rolą kobiety w tradycyjnym modelu rodziny będące wcześniej tabu w literaturze kaszubskiej”.  
 
Także w październiku, już po raz piąty, odbył się Areopag Pelpliński. Tegorocznym tematem przewodnim było trzydziestolecie transformacji ustrojowej w Polsce. O Areopagu piszemy na stronach 4–5.   
 

Nr 10/2019
pomerania_pzdziernik_2019

Od Redaktora

Zmarły w 1992 roku Jan Drzeżdżon we wrześniu po raz 20. był patronem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego organizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zarówno jury – w tej roli m.in. Bogumiła Cirocka i Dariusz Majkowski, a więc członkowie redakcji miesięcznika „Pomerania” – jak i organizatorzy byli zadowoleni z poziomu zgłoszonych w tym roku prac, podkreślając bardzo dobrą znajomość języka kaszubskiego u autorów, również zasad pisowni.  
Wszystkim laureatom konkursu raz jeszcze gratulujemy. 
 
Na początku lipca miałem okazję trzeci rok z rzędu odwiedzić uczestników Kaszubskiego Spływu Kajakowego Śladami Remusa. Tym razem spotkaliśmy się w Swornegaciach, nad rzeką Brdą. Utrudzeni całodniowym wiosłowaniem, ale szczęśliwi – tak bym opisał nastroje wśród uczestników trzydziestego czwartego już spływu. Dziękuję Klubowi Turystycznemu ZKP Wanożnik i redaktorowi Edmundowi Szczesiakowi za zaproszenie.  
 
Relację z tegorocznego Remusowego spływu oraz podsumowanie konkursu im. Jana Drzeżdżona prezentujemy oczywiście na łamach październikowej „Pomeranii”. 
 
Gorąco zachęcam również do przeczytania wywiadu z dr Justyną Pomierską, kierownikiem Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim (strony 3-5). Tematem rozmowy, którą przeprowadził redaktor Dariusz Majkowski jest m.in. tegoroczna rekrutacja na kierunek Etnofilologii Kaszubskiej. W tym roku chęć rozpoczęcia nauki potwierdziło 25 studentów. To dobry prognostyk na przyszłość, szczególnie mając w pamięci ubiegłoroczne problemy. 
 

Nr 9/2019
pomerania_wrzesien_2019


Od Redaktora

1 września 2019 r. minęła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Bez wątpienia był to najokrutniejszy konflikt w dziejach ludzkości. Licząc zmarłych w wyniku chorób i głodu związanych z konfliktem zbrojnym, pochłonął istnienie ok. 80 milionów ludzi. Wśród licznych ofiar byli również Polacy. Przez 6 lat wojny według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln polskich obywateli. To jednak tylko suche statystyki, które nie odzwierciedlają dramatu i cierpienia ludzi, także tych, którzy przeżyli wojnę lat 1939–1945. Czy można było uniknąć tego konfliktu? Biorąc pod uwagę ówczesną sytuację geopolityczną w Europie, rosnącą z roku na rok siłę i potęgę III Rzeszy, która pod rządami Adolfa Hitlera wysuwała coraz śmielsze roszczenia względem sąsiadów, a w szczególności II Rzeczpospolitej, przy ogromnej sile faszystowskiej propagandy, wmawianiu ludziom, że za ich nędzę odpowiadają demokracja i kolejne nieudolne rządy, przy sprawnym podporządkowywaniu sobie prawa, pogardy dla mniejszości narodowych połączonej z chęcią rewanżu za poniżenie, jakim były dla narodu niemieckiego ustalenia traktatu pokojowego kończącego I wojnę światową, a także biorąc pod uwagę bierną postawę naszych brytyjskich i francuskich koalicjantów na wydarzenia poprzedzające agresję III Rzeszy na Polskę – odpowiedz brzmi „nie”.

Innym aspektem – o czym we wrześniowej „Pomeranii” w artykule pt. „Wrzesień 1939 okiem historyka” (s. 10) pisze prof. Stanisław Salmonowicz – jest pytanie, czy Polska była odpowiednio przygotowana do wojny. Jak pisze autor: „klęska wrześniowa, szybki bieg wydarzeń, rozmiary tej klęski – wszystko to zaskoczyło ówcześnie większość Polaków”.

 
Joomla Templates - by Joomlage.com