Wizytacjô pòsélcow

Na Kaszëbach warô wizytacjô Kòmisji Nôrodnëch i Etnicznëch Mniészëznów.

29.05 pòsélcowie òbezdrzelë nôprzód Mùzeùm Kaszëbsczégò Wësziwkù w Żukòwie, a pózni pòjachelë do Wieżëcë, gdze w sedzbie Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu gôdelë ò kaszëbsczich programach w pùblicznëch mediach i ùczbie kaszëbsczégò jãzëka w przedszkòlach, szkòłach i ùczbòwniach.

Na zéńdzenié przëjachôł téż przédny redachtor Radia Gduńsk Lech Parell, chtëren kôrbił ò przëtomnoscë kaszëbiznë na antenie. Jak pòdczorchnął, to prawie jegò radio je òstatnym pùblicznym medium, gdze òstałë jesz kaszëbsczé programë. Z rôczbë na zéńdzenié Kòmisji nie skòrzëstelë przedstôwcowie TVG, do jaczi pòsélcowie i jiny ùczãstnicë miele przërëchtowóné wiele pitaniów sparłãczonëch z wënëkiwanim kaszëbiznë z antenë.

Nôlëżnicë Kòmisji wësłëchelë téż głosów rozmajitich kaszëbsczich stowôrów i karnów, zajimającëch sã edukacją. Prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi przedstôwił jiwrë sparłãczoné z twòrzenim nowégò czerënkù – kaszëbsczi etnofilologie na Gduńsczim Ùniwerytece, a Pòmòrsczi Kùrator Elżbiéta Wasëlenkò przedstôwiła rapòrt z edukacyjnëch dobëców òstatnëch lat.

Pò skùńczony diskùsji pòsélcowie wëjachelë do Kòscérznë, gdze mają zaplanowóné wizytacjã w Przedszkòlim „Tęczowa Trójeczka” i w I LO miona J. Wëbicczégò, jedny z niewielnëch wëżigimnazjalnëch szkòłów, w chtërny młodzëzna ùczi sã kaszëbsczégò jãzëka.

Joomla Templates - by Joomlage.com