Rozmiar czcionki:

Nr 9/2019
pomerania_wrzesien_2019


Od Redaktora

1 września 2019 r. minęła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Bez wątpienia był to najokrutniejszy konflikt w dziejach ludzkości. Licząc zmarłych w wyniku chorób i głodu związanych z konfliktem zbrojnym, pochłonął istnienie ok. 80 milionów ludzi. Wśród licznych ofiar byli również Polacy. Przez 6 lat wojny według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln polskich obywateli. To jednak tylko suche statystyki, które nie odzwierciedlają dramatu i cierpienia ludzi, także tych, którzy przeżyli wojnę lat 1939–1945. Czy można było uniknąć tego konfliktu? Biorąc pod uwagę ówczesną sytuację geopolityczną w Europie, rosnącą z roku na rok siłę i potęgę III Rzeszy, która pod rządami Adolfa Hitlera wysuwała coraz śmielsze roszczenia względem sąsiadów, a w szczególności II Rzeczpospolitej, przy ogromnej sile faszystowskiej propagandy, wmawianiu ludziom, że za ich nędzę odpowiadają demokracja i kolejne nieudolne rządy, przy sprawnym podporządkowywaniu sobie prawa, pogardy dla mniejszości narodowych połączonej z chęcią rewanżu za poniżenie, jakim były dla narodu niemieckiego ustalenia traktatu pokojowego kończącego I wojnę światową, a także biorąc pod uwagę bierną postawę naszych brytyjskich i francuskich koalicjantów na wydarzenia poprzedzające agresję III Rzeszy na Polskę – odpowiedz brzmi „nie”.

Innym aspektem – o czym we wrześniowej „Pomeranii” w artykule pt. „Wrzesień 1939 okiem historyka” (s. 10) pisze prof. Stanisław Salmonowicz – jest pytanie, czy Polska była odpowiednio przygotowana do wojny. Jak pisze autor: „klęska wrześniowa, szybki bieg wydarzeń, rozmiary tej klęski – wszystko to zaskoczyło ówcześnie większość Polaków”.

 
Joomla Templates - by Joomlage.com